Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Meer ruimte voor nieuwe scholen

Reactie

Naam stg. AutiPassend Onderwijs Utrecht (drs. MBA S.H. Boomsma)
Plaats Utrecht
Datum 28 februari 2016

Vraag1

Denkt u dat de voorgenomen wijzigingen voldoende ruimte bieden om die scholen op te richten waar ouders en leerlingen behoefte aan hebben?
Neen, de procedure en rol van schoolbesturen en gemeente (huisvesting) blijft nog te groot om het af te wijzen.
Zie de goede scholen van stg. persoonlijk onderwijs.
minimumaantal 200
Nog meer nieuwe scholen, is oké maar er zouden ook betere maatregelen moeten komen om slecht functionerende scholen te kunnen sluiten (niet alleen via inspectie maar ook via ouders)
In elke regio is er wel één die niet functioneert maar omdat er geen alternatief is blijft zo'n school open.

Vraag2

Denkt u dat initiatiefnemers met de keuze tussen marktonderzoek en ouderverklaringen goed de belangstelling voor hun school kunnen aantonen?
Ja, maar daarmee ben je er nog niet is mijn ervaring als oprichter van een school. Als schoolbestuur en gemeente niet willen kan het jaren duren voordat het lukt.
Er is veel particulier onderwijs, wat goed functioneert maar waar geen publieke middelen naar toe gaan. Waarom neemt de Staatssecretaris die scholen niet mee in deze wet? Als ook een vorm van aanbod van scholen?
I Utrecht hebben we er al 3 die 500 leerlingen hebben, gefinancierd door ouders.

Vraag3

Biedt de voorgestelde wetswijziging voldoende waarborgen om te zorgen dat nieuwe scholen van goede kwaliteit zijn?
Die waarborgen zitten heel ergens anders: als een schoolbestuur of samenwerkingsverband scholen hebben die niet op orde zijn (al zit inspectie er bovenop maar er is geen alternatief dus de school wordt niet gesloten), dan moeten die worden aangepakt, desnoods met bekostigingssancties. Dat gebeurt nu niet, ook vanwege passend onderwijs (uitstel 2020)
De drive bij veel ouders om een school op te richten is juist omdat er geen dekkend aanbod is of kwalitatief onder de maat is. En als schoolbesturen daar niets aan willen doen en je je kind toch naar toe moet sturen omdat de andere goede scholen vol zitten. Probleem van schaarste. Met het nieuwe leren zijn er massale scholen ontstaan die onder het mom van zelfsturing en domein onderwijs chaotische schoolorganisaties hebben, kinderen laten zwemmen, met afstromen een diploma laten halen en nauwelijks te corrigeren zijn door alle bureaucratie. De behoefte aan kleinschalig onderwijs komt daar vandaan. Leerlinggericht onderwijs en maatwerk wordt veel beter uitgevoerd door kleine scholen (menselijke maat) .

Vraag4

Komt het wetsvoorstel voldoende tegemoet aan de situatie in zowel gebieden met leerlingengroei als met leerlingendaling
kleine scholen die goed functioneren (met een bepaalde richting) in krimpgebieden worden juist gefrustreerd omdat ze het aantal van 200 niet halen.
Al die scholen staan open voor allerlei typen leerlingen dus zijn ondanks de richting niet belemmerend. Als een school moet sluiten (in een dorp) slaat dat ook een gat in de gemeenschap.
Kleinschaligheid is nodig, juist ook voor sommige kwetsbare leerlingen die door de sfeer en aandacht van zo'n kleine school net goed meekomen. Dat wordt nu gefrustreerd. Aantal van 200 moet niet meewegen: als een school een goed aanbod kan maken (al is het voor 40 leerlingen)is dat oké. Maatwerk is op allerlei manieren mogelijk.

Vraag5

Zijn er nog overige opmerkingen die u wilt meegeven
Staatsecretaris begint aan de verkeerde kant, oordeelt ook over bestaande scholen: het neoliberale model viert hoogtij en hij wil alles seculariseren. Het VVD beleid. Maar het gaat niet om de richting maar om de kwaliteit van een school (klein of groot): opvallend is dat kleine scholen (vaak met een bepaalde richting en of idealisme) grotere betrokkenheid hebben bij leerlingen, meer hun best doen om leerlingen binnenboord te houden, betere burgers afleveren.
Laat die scholen met rust. En richt je dan vooral op oudergroepen die een school willen oprichten: waarom willen ze dat? (dekkend aanbod??) maar geef ook ouders een volwaardige stem naast inspectie om scholen te sluiten die niet functioneren.
Maak vrije ruimte om zonder toestemming van schoolbestuur of gemeente een school te kunnen straten (dus echt ondernemerschap): zoals voor 1970: rechtstreeks een BRIN nummer van OCW.
In de zorg zijn de particuliere zorginstellingen de concurrenten geworden van gevestigde zorgorganisaties en daarmee kwam er beweging in de zorg. Dat zou je moeten vertalen naar het onderwijs.
Ouders met docenten en schoolleiders moeten de vrijheid hebben om buiten de gevestigde orde om met een goed plan en goede uitvoering gewoon publieke middelen te krijgen. Met inspectie als waakhond.
Dan kunnen ouders en hun kinderen ook echt kiezen en heb je vb. geen ingewikkelde POVO procedures nodig. Ook moeten de particuliere scholen meegenomen worden in het dekkend aanbod van een samenwerkingsverband. Dan komt er tenminste echte concurrentie en gaat de markt echt zijn werk doen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht