Wet Mediation

Reactie

Naam Best Mediation & Coaching (Y.J. de Best)
Plaats Barneveld
Datum 10 mei 2013

Vraag1

Hoe oordeelt u over onderhavige wetsvoorstellen aangaande mediation?
Ik ben van mening dat e.e.a. een zeer grote verbetering is. Het feit dat er een register komt met register mediators is prima. Met name het feit dat de vaststellingsovereenkomst veel eenvoudiger een executoriale titel krijgt is een geweldige vooruitgang. Zeker ook bij echtscheidingen: de keuze voor mediation zal dan ongetwijfeld veel sneller worden gemaakt.