Wet Mediation

Reactie

Naam (toekomstig-) Boersen-Mediators (drs. JJM Boersen)
Plaats Hoogland
Datum 23 mei 2013

Vraag1

Hoe oordeelt u over onderhavige wetsvoorstellen aangaande mediation?
Geachte heer Van der Steur,

Bijgevoegd vind U mijn reflectie op Uw wetsvoorstel.

met vriendelijke groeten,
Mevr. Drs JJM Boersen

Bijlage