Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Mediation

Reactie

Naam Randstad Mediation, Training & Coaching (mr G.R.A. Apol)
Plaats Voorschoten
Datum 22 mei 2013

Vraag1

Hoe oordeelt u over onderhavige wetsvoorstellen aangaande mediation?
In het kort brengen wij graag vijf min of meer fundamentele commentaarpunten naar voren:
1. Het ontbreken van een definitie of omschrijving van mediation. Deze zou alsnog moeten worden toegevoegd, zodat klip en klaar is waar de wet zich op richt.
2. Als fundamentele competentie-eisen zouden in artikel 3 moeten worden toegevoegd competenties op het vlak van psychologie en het vlak van communicatie.
3. De tekst van art 21 lid 2 staat op zeer gespannen voet met de huidige NMI-gedragsregels. Partijautonomie is wezenlijk. Er is alle aanleiding om de NMI gedragsregels in deze wet te respecteren.
4. Mediation dient geen verlengstuk te worden van het juridisch apparaat en moet laagdrempelig blijven. De wet dreigt het omgekeerde in de hand te werken.
5. Al dan niet beoogd ziet de eis van 12 mediations per jaar in zijn effect meer op merkregulering dan op kwaliteit. Het is zaak om gelet op de markt een lagere kwantiteit te accepteren waarbij kwaliteit mede via andere wegen kan worden bewerkstelligd.

Voor het overige verwijzen wij naar de nog in te dienen of reeds ingediende individuele commentaren van onze partners Anita Regout en Paul Walters.

Randstad Mediation, Training & Coaching
Den Haag, 22 mei 2013
Contact: mr. Govert R.A. Apol / apol@randstadmediation.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht