Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Mediation

Reactie

Naam Welstone (Mr F.W. van Welsem)
Plaats Deventer
Datum 23 mei 2013

Vraag1

Hoe oordeelt u over onderhavige wetsvoorstellen aangaande mediation?
Negatief op onderdelen:
Mediation werd (in de VS, Nederland en elders) geïntroduceerd als reactie op vergaande juridisering van geschillen. Die juridisering werkt in veel gevallen vervreemdend en kosten verhogend.
De begeleiding van de mediator diende er op gericht te zijn betrokkenen te ondersteunen in hun eigenaarschap van het geschil en om dat geschil op hun eigen wijze op te lossen. In het wetsvoorstel wordt mediation en het zijn van registermediator in vergaande mate gejuridiceerd. Van de mediator wordt verlangd om betrokkenen juridisch te adviseren : artikel 3 lid 2 en 21 lid 2. Daarmee zijn we terug bij af.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht