Wet Mediation

Reactie

Naam De Raad van Mediators BV (De heer M. Horstmanshoff)
Plaats Delft
Datum 3 mei 2013

Vraag1

Hoe oordeelt u over onderhavige wetsvoorstellen aangaande mediation?
Bevordering van mediation en de kwaliteitsbewaking daarvan, is op zichzelf staande een goede zaak. Op blz. 29 van het wetsvoorstel worden enige namen genoemd van organisaties die zich hiermee bezighouden.

Wij missen hierbij De Raad van Mediators. Deze organisatie houdt zich sinds 2010 professioneel bezig met het bevorderen en de kwaliteitsbewaking van mediation zoals vastgelegd in het mission statement van de Raad van Mediators.
Kernpunt is dat aangesloten mediators allen beschikken over tenminste een HBO werk- denkniveau. Elk van deze mediators beschikt aantoonbaar over veel kennis en ervaring binnen een eigen vakgebied. Deze kennis en ervaring is het resultaat van het bekleden van functies op management- en hoger niveau bij bedrijven en/of instellingen gedurende veelal tientallen jaren.

Verder is levenservaring een niet te onderschatten punt. In dit kader zijn meer dan de helft van de tot op heden aangesloten RvM-mediators 50 jaar of ouder. De visie is dat een mediator, behalve vakinhoudelijke kennis en ervaring, levenswijsheid, senioriteit en rust moet brengen. Deze belangrijke punten worden verder aangevuld met een intensieve training tot een RvM-mediator bij VCM Trainingen. Deze zesdaagse training staat in het kader van specifieke communicatievaardigheden voor de mediator. Toch één van de belangrijkste punten om een conflictsituatie tot een goed einde te brengen.

Over De Raad van Mediators, het belang van praktijk- en levenservaring, levenswijsheid en over het belang van een opleiding op het gebied van professionele en natuurlijke communicatie voor een mediator, vinden wij tot nu toe niets terug in het wetsvoorstel.
In zoverre kan geconstateerd worden dat het wetsvoorstel nog niet compleet is of dat in ieder geval de accenten niet geheel op de goede punten gelegd wordt.

Bijlage