Wet Mediation

Reactie

Naam www.mediation-last.nl (J.J.E. Dulfer)
Plaats St.Pierre à Champ Frankrijk
Datum 17 mei 2013

Vraag1

Hoe oordeelt u over onderhavige wetsvoorstellen aangaande mediation?
Mediation:
- Waarom heeft de minister van V&J er geen gezag over?
- Waarom heeft de Tweede Kamer er geen democratische controle over?
- Waarom valt het niet onder de bevoegdheid van de Nationale Ombudsman?
-Waarom publiceert het NMI hoe vaak een klager in het gelijk gesteld is?
- Waarom publiceert het NMI de namen niet van diegenen die wegens wanprestatie de registratie kwijt zijn geraakt? (Al schijnt dat zeer zeldzaam te zijn)
- Waarom mediation doorgezet als uit onderzoek in opdracht van het NMI zelf gedaan door prof. Baardsma in 2012 slechts 2,7% van opgeloste conflicten daar mediation aan ten grondslag lag? en dat terwijl het "de markt en/of de staatskas" het jaarlijks miljoenen kost.
- Mediation is duur. Je moet wel iets heel ergs gedaan hebben als je door een strafrechter een boete opgelegd krijgt van 8000 Euro, mij kostte zonder enig nuttig effect me dat bedrag.
- Omdat 93,7% van de mediations niet werkt, is de cliënt die dan toch al vaak in een kwetsbare positie verkeert dubbel geld kwijt. A aan de mediator en B nog een keer aan zijn advocaat + de kosten van een civiel proces.

Belangenverstrengeling: Vaak doen rechters, dekens en advocaten er mediation bij en spelen ze zo amicaal elkaar financieel aantrekkelijke balletjes toe.
- Mediation staat vaak een snelle en goedkopere oplossing in de weg. Zie: www.mediation-last.nl