Wet Mediation

Reactie

Naam Vicevoorzitter MVZ (Drs Lambert J.A.M. Boot)
Plaats Mierlo
Datum 23 mei 2013

Vraag1

Hoe oordeelt u over onderhavige wetsvoorstellen aangaande mediation?
Het bestuur van de Mediatorsvereniging Zuid (MVZ) heeft een aantal vragen opgesteld en een voorlopig oordeel geveld over de voorgenomen wetsvoorstellen.
Zie daarvoor bijgevoegde tekst.

Bijlage