Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Mediation

Reactie

Naam De Raad van Mediators BV (Dhr. M. Horstmanshoff)
Plaats Delft
Datum 16 mei 2013

Vraag1

Hoe oordeelt u over onderhavige wetsvoorstellen aangaande mediation?
Het is wenselijk dat in een rechterlijk geschil geen minnelijk overleg meer tussen juristen mogelijk is, maar gelijk tot mediation wordt overgegaan. Dit kan in het wetsvoorstel worden vastgelegd, omdat ook wordt benoemd welke instanties gebruik van registermediators gaan maken.

Graag zien we bijv. dat het door ons aangestelde training- en opleidingsbedrijf VCM als erkende opleiding wordt opgevoerd. Voorts ontwaren we geen lijst van opleidingen die als door de Minister erkend zijn, hoewel dit in de wettekst wel wordt benoemd. Het kan en mag niet zo zijn dat slechts het NMI het alleenrecht zal verkrijgen want er dient ruimte te komen voor anderen. Zie artikel 3 lid 1 onder a van de wettekst en van de bijlage: artikel 5 onder c.

Waarom competenties op juridisch gebied als het in mediation vooral om communicatie, mensenkennis en sturing tot een oplossing gaat. In de wettekst worden juridische competenties vastgelegd maar het lijkt ons onnodig dit in tekst vast te leggen. Zulks is vaak onderdeel van een opleiding op een vakgebied en/of kan/moet misschien onderdeel van een opleiding tot mediator zijn. In artikel 5 van de bijlage onder sub d zou daarom het woord ' juridische' in het zinsdeel 'erkende juridische opleiding' geschrapt moeten worden. En onder a kan vermeld worden bijv. MBO + 10 jaar werkervaring binnen een vakgebied zodat als mediator inschrijven mogelijk blijkt.

Het ware buitengewoon jammer wanneer straks alleen nog mediation binnen een vakgebied gedaan mag worden terwijl een mediator welzeker ook voor andere zaken kan worden gevraagd, denk bijv. aan echtscheidingen. We stellen ons zo voor dat voorafgaand aan een inschrijving een toelatingsgesprek bij de Commissie mediation gehouden wordt.

We missen verder de hoogte van de lege welke voor inschrijving moet worden betaald. Dit in relatie tot de opleidingskosten voor mediator.

Er is aandacht nodig om er zorg voor te dragen dat er meer is dan het NMI. Zo lijken al veel te lang nu - zo lijkt het - op de website van bijvoorbeeld Raad van State en Rechtbanken een alleenrecht op mediation te hebben. en dit kan nooit de bedoeling zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht