Wetsvoorstel verbetering rechtspositie en rechtsbescherming mbo-student

Reactie

Naam ROCvA (mw. JHMG Penders)
Plaats Amsterdam
Datum 19 december 2019

Vraag1

Bent u van mening dat dit wetsvoorstel zal bijdragen aan de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten?
Vanuit mijn perspectief als docent heb ik niet het gevoel dat de rechtspositie van de student onder druk staat. Wel merk ik dat we als opleiding steeds minder ruimte hebben om te handelen waar nodig. Hiermee bedoel ik dat je soms een beslissing moet nemen waar de student niet achter staat maar die wel in het belang van de student is. Of in enkele gevallen een beslissing voor het collectief, we zijn een leeromgeving en factoren die dit belemmeren moet je zoveel mogelijk weg nemen. Met de invoering van het BSA komt er meer druk op opleidingen omdat iedereen binnen komt, de wens om in goed gesprek ook een ander advies te geven komt in de praktijk niet vaak goed terecht. Studenten en ouders, MBO werkt vaak met minderjarigen, weten heel goed hun recht te halen bij ombutsmannen, inspectie etc. Het BSA maakt eigenlijk dat een student al veel kan eisen, en dat is best ingewikkeld op een leeftijd dat je vaak nog helemaal niet zo goed weet wat je wilt en waar peerpressure toch een belangrijke rol speelt. Daarnaast heb je natuurlijk als minderjarige student te maken met leerplicht en de wetten/regels daaromheen. Ook dit maakt het al redelijk lastig voor een opleiding om iemand weg te sturen.
Ik ken de noodzaak van nog een verzwakking van de positie van de school niet. mijn MBO heeft klachtencomissies, vertrouwenspersonen voor studenten etc. Maar het kunnen ontbinden van een onderwijsovereenkomst omdat een student bijvoorbeeld er nooit is, kan net de laatste strohalm zijn die wij als MBO nodig hebben. Het goede gesprek lukt helaas niet altijd, studenten duiken en krijg ze dan maar eens binnen...

Vraag2

Bent u van mening dat dit wetsvoorstel de regeldruk voor instellingen zal verlichten?
Het is een enorm geautomatiseerd proces, waarbij het tekenen van een officieel document ook wel een beetje status heeft. Dat het nu meer een contract vorm heeft en niet de vorm van dit spreken we samen af begrijp ik. Maar je moet ook ergens als school ruimte hebben om te manouvreren, ook ten bate van het geheel (de klassen, de studenten populatie)
Dat er ook geen addenda meer voor keuzedelen nodig zijn zou ik wel prettig vinden. Maar voor een driejarige opleiding (of minder) één keer een document tekenen... koppel het aan de digid, of laat het aanmelden via studielink (of vergelijkbaars) gaan en je kunt ook daar eenvoudig een slag in slaan zonder het MBO monddood te maken... of handelingsbeperkt...