Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel verbetering rechtspositie en rechtsbescherming mbo-student

Reactie

Naam LOI (P van der Zwan)
Plaats Leiderdorp
Datum 27 januari 2020

Vraag1

Bent u van mening dat dit wetsvoorstel zal bijdragen aan de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten?
Reactie LOI n.a.v. wetsvoorstel:

Het LOI MBO College heeft met interesse kennis genomen van het wetsvoorstel Verbetering rechtspositie en rechtsbescherming mbo-student. Met betrekking tot het wetsvoorstel hebben wij enkele vragen/opmerkingen:

Het wetsvoorstel spreekt van ‘deelnemers’ terwijl op basis van een eerder wetsvoorstel de wens binnen mbo bestaat om te spreken van ‘studenten’.

In onderdeel 5 wordt beschreven dat het niet-bekostigd onderwijs buiten de reikwijdte van dit wetsvoorstel valt aangezien het wetsvoorstel geen betrekking heeft op eisen met betrekking tot de kwaliteitszorg. Voor het LOI MBO College is niet geheel duidelijk hoe we dit moeten interpreteren. Klopt onze aanname dat het afschaffen van de onderwijsovereenkomst ook voor het niet-bekostigd onderwijs geldt maar dat het niet-bekostigd onderwijs de aanvullende maatregelen uit het wetsvoorstel niet hoeft te implementeren? (mits voldoen wordt aan eisen van deelnemersstatuut en onderwijs- en examenreglement)
Graag zouden wij hier nadere toelichting over ontvangen zodat duidelijk is welke onderdelen uit het wetsvoorstel wel/niet van toepassing zijn op het niet-bekostigd onderwijs.

Mocht het wetsvoorstel toch voor het niet-bekostigd onderwijs van toepassing zijn, vragen wij ons af welke eisen er worden gesteld aan de rapportage zoals genoemd in het nieuwe artikel 7.1.5. Is het voldoende als de student (of zijn ouder) in de online leeromgeving kan aflezen welke modules wel/niet afgerond zijn?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht