Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel verbetering rechtspositie en rechtsbescherming mbo-student

Reactie

Naam OCO (M. van de Koppel)
Plaats Amsterdam
Datum 27 januari 2020

Vraag1

Bent u van mening dat dit wetsvoorstel zal bijdragen aan de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten?
Bij de invoering van de OOK is beoogd de positie van de onderwijsdeelnemer tegenover de onderwijsinstelling te versterken. De OOK is daar in de praktijk niet in geslaagd en nu worden in het wetsvoorstel voor afzonderlijke aspecten oplossingen gezocht (passend onderwijs, examenbeslissingen, schorsing en verwijdering, klachten). Daarbij wordt een type geschil over het hoofd gezien wat met het oog op de oorsponkelijke bedoelingen van de OOK niet mag ontbreken: Namelijk dat de student de instelling kan aanspreken als de instelling 'niet levert', als bijvoorbeeld meermalen lessen uitvallen en niet vervangen worden of pas zo laat dat studievertraging ontstaat, of als de onderwijskwaliteit evident ondermaats is.

Een ander punt dat in de overige reacties lijkt te ontbreken is een verantwoordingsplicht in de jaarverslagen van de instellingen over behandelde procedures, geschillen en klachten. In ieder geval is een inhoudelijke en logisch geordende verantwoording wenselijk, zodat een leereffect mogelijk is. Bij voorkeur vindt daarbij ook verantwoording plaats over de gemaakte kosten van de procedures en eventuele compenserende maatregelen (reparaties studievertraging, schadevergoedingen, juridische kosten etc).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht