Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel verbetering rechtspositie en rechtsbescherming mbo-student

Reactie

Naam STC Group Rotterdam, op private titel !!!! (Drs (jur) W de Leeuw)
Plaats Zoetermeer
Datum 27 januari 2020

Vraag1

Bent u van mening dat dit wetsvoorstel zal bijdragen aan de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten?
Nauwelijks, zie bijlage.
Wel harmonisering mogelijk met WHW.

Vraag2

Bent u van mening dat dit wetsvoorstel de regeldruk voor instellingen zal verlichten?
Nauwelijks. Er wordt overlap gecreëerd.
Het probleem zit meer in een (on)juist gebruik van beschikbaar instrumentarium.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht