Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel macrodoelmatigheid mbo

Het mbo speelt een cruciale rol in het opleiden van vakmensen. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de spreiding van opleidingen kan beter. Dit wetsvoorstel creëert waarborgen om deelnemers, instellingen en bedrijfsleven in positie te brengen om een doelmatige situatie ook daadwerkelijk te realiseren. Mocht desondanks een ondoelmatige situatie blijven voortduren, dan kent dit wetsvoorstel een sluitstuk met ingrijpen door de overheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-07-2013
Einddatum consultatie 08-09-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel heeft als doel voorwaarden te scheppen voor het realiseren van een goede aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt en een evenwichtige spreiding van het opleidingenaanbod.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en deelnemers.

Verwachte effecten van de regeling

(Aankomende) deelnemers worden door het wetsvoorstel in staat gesteld om betere studiekeuzes te maken. De kans wordt daarmee kleiner dat zij ongemerkt kiezen voor een opleiding die niet arbeidsmarktrelevant is. Een meer evenwichtige spreiding van het opleidingenaanbod maakt het in stand houden van vooral kostbare opleidingen beter mogelijk. Opleidingen hoeven hierdoor niet te verdwijnen en deelnemers houden de mogelijkheid de opleiding van hun voorkeur te volgen.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om reacties te krijgen of het voorstel volstaat om te zorgen voor een goede aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt en een evenwichtige spreiding van het opleidingenaanbod.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel is een reactie mogelijk.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht