Wetsvoorstel afschaffen verplichte maatschappelijke stage

De vervanging van de wettelijk verplichte maatschappelijke stage door de mogelijkheid voor scholen om de maatschappelijke stage facultatief aan te bieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-05-2013
Einddatum consultatie 12-06-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat de wettelijk verplichte maatschappelijke stage wordt afgeschaft en wordt vervangen door de mogelijkheid voor scholen in het voortgezet onderwijs om deze stage als facultatief programmaonderdeel aan te bieden. Dit zou betekenen dat alleen de vmbo-leerlingen die zijn begonnen in het schooljaar 2011/2012 moeten voldoen aan de wettelijke verplichting tot het volgen van een maatschappelijke stage. Om deze ongelijkheid weg te nemen is het streven om de wettelijk verplichte maatschappelijke stage voor dit vmbo-cohort een jaar eerder, op 1 augustus 2014, af te schaffen. De middelen voor de MaS worden bezuinigd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs
Gemeenten
Maatschappelijke organisaties

Verwachte effecten van de regeling

Omdat de verplichting wordt vervangen door de mogelijkheid om de maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel aan te bieden, krijgen scholen in het voortgezet onderwijs meer keuzevrijheid voor de concrete invulling van burgerschap. Voor leerlingen betekent het dat hun school ofwel de maatschappelijke stage aanbiedt, ofwel op een andere manier invulling geeft aan de burgerschapsopdracht.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om reacties van belanghebbenden te verkrijgen op de voorgenomen verandering ten aanzien van de maatschappelijke stage voor scholen in het voortgezet onderwijs en de schoolloopbaan van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie wordt vooral gevraagd op artikel I, onderdeel A van het wetsvoorstel: verandering van de wettelijke verplichting in een zogenaamde “kan-bepaling” in de wet.