Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Dirksland
Datum 25 oktober 2022

Vraag1

Wij nodigen u van harte uit om suggesties en opmerkingen te plaatsen bij de lijsten met vanggewassen en winterteelten. Reacties op andere onderwerpen blijven buiten beschouwing.
Neem de uiterlijke inzaaidatum voor vanggewassen van 1 oktober nog eens in heroverweging. Het lukt door weersomstandigheden lang niet altijd om voor 1 oktober alles van het land te hebben door weersomstandigheden, zie bijvoorbeeld de overvloedige regen in Zuidwest NL afgelopen september. Bij de teelt van consumptieaardappelen lopen telers klem als er perse voor 1 oktober een vanggewas gezaaid moet worden, omdat dit geen winterteelt is. Zetmeelaardappelen staan bijvoorbeeld wel op de lijst van winterteelten. Geef telers in geval van late oogst de ruimte om bijvoorbeeld binnen 14 dagen na oogst een vanggewas in te zaaien.