Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten

Reactie

Naam Mts. Tuinderij Lobros (Werner Louwerse)
Plaats Serooskerke
Datum 26 oktober 2022

Vraag1

Wij nodigen u van harte uit om suggesties en opmerkingen te plaatsen bij de lijsten met vanggewassen en winterteelten. Reacties op andere onderwerpen blijven buiten beschouwing.
Bloemkool zomerproductie (2797) moet worden toegevoegd aan de lijst wintergewassen. redenen:
-Broccoli staat er ook op, deze teelt is vergelijkbaar
-Bloemkool is een stikstofminnend gewas en dus geschikt om nog aanwezige stikstof op te nemen en vast te leggen en deze te laten benutten voor het volgende hoofdgewas
-Bloemkool zorgt voor een grote aanvoer van organische stof
-De term zomerproductie geeft niet de werkelijkheid weer. Bloemkool wordt geoogst vanaf eind mei t/m eind december, deze worden geplant vanaf begin maart tot begin augustus. Het oogsttijdstip is geen keuze, de teelt wordt juist gespreid over het gehele jaar. Daarnaast bestaat winterproductie (2795) die in augustus wordt geplant en in het voorjaar wordt geoogst en dus overwintert
-Bloemkool is een versproduct, het kan niet worden bewaard zoals bijvoorbeeld aardappels
-Als bloemkool vervalt, vervalt voor veel bedrijven tot wel de helft van hun productie of nog meer. Veel bedrijven zijn namelijk gespecialiseerd in de teelt van bloemkool en oogsten deze daadwerkelijk vanaf eind mei t/m eind december met een gespreide productie