Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats ZAAMSLAG
Datum 26 oktober 2022

Vraag1

Wij nodigen u van harte uit om suggesties en opmerkingen te plaatsen bij de lijsten met vanggewassen en winterteelten. Reacties op andere onderwerpen blijven buiten beschouwing.
onbegrijpelijk dat cichorei niet is opgenomen als winterteelt juist in de laatste maanden(de oogst loopt tot begin januari).
zeker ook omdat cichorei zijn stikstof geheel kan opgebruiken en dat is meer dan een vangewas kan opnemen )
De norm voor cichorei is ook maar 70 kg per ha en wordt in de praktijk nooit gegeven in verband met de lagere kwaliteit die dit teweeg brengt. Verder is ook het belangrijk voor de kleigronden want als cichorei enkel vroeg gerooid kan worden op zand en loss kan de cichoreifabriek niet voldoende. grondstof (cichorei )binnen krijgen om een campagne te voltooien. Kortom als cichorei niet wordt opgenomen als winterteelt verdwijnt die teelt uit Nederland. En wordt een van de meest milieu vriendelijke teelten vernietigd . Gevolg zal zijn dat een ander teelt wordt gekozen die meer nitraat achterlaat dat is toch niet de bedoeling van uw beleid..