Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport

Reactie

Naam Vogelbescherming Nederland (I Both)
Plaats Zeist
Datum 1 november 2017

Vraag1

Heeft u verbetervoorstellen voor de aansluitroutes van Lelystad Airport op het hogere luchtruim binnen de geldende uitgangspunten van het Kabinet?
zie bijgevoegd document

Bijlage