Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Lachgasbesluit

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Apeldoorn
Datum 10 juli 2020

Vraag1

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het besluit, de toelichting en de daarbij horende bijlagen.
Vanuit de gemeente Apeldoorn willen we namens de burgemeester onze steun uitspreken voor dit ontwerp-Lachgasbesluit.
We hopen dat er met de nodige voortvarendheid ambtelijk, bestuurlijk en parlementair aan wordt gewerkt, zodanig dat het besluit conform planning op 1 januari 2021 in werking kan treden.

De afweging die is opgenomen in het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving onderschrijven we.
In Apeldoorn werken we sinds eind vorig jaar met een integrale aanpak van dit maatschappelijke vraagstuk. Dus zowel preventief als repressief.

De in blok 7 opgenomen conclusie over de gevolgen voor gemeentelijke regelgeving delen wij niet. Wij zien hier een parallel met het lokale blowverbod. Het gerechtshof Rotterdam denkt hier anders over dan de Raad van State

We constateren sinds de begin van dit jaar een toename van het gebruik van lachgas in motorvoertuigen. En dan niet alleen bij de passagiers, maar ook gebruik door de bestuurder.
Omdat het middel niet met een blaas of bloedtest is waar te nemen zijn we afhankelijk bij de opsporing van strafbare feiten van heterdaad constateringen.
Dat heeft ons college ertoe gebracht een concept-wijziging van de APV in de inspraak te brengen waarbij -naar analogie van de APV-bepaling over het verbod van het vervoeren van inbrekerswerktuig- wordt voorgesteld ook een verbod op het vervoer van lachgas ampullen, cilinders etc op te nemen in onze APV. Dat artikel gaat ons een juridische basis opleveren om tegen dit onverantwoord gedrag te reageren met een last onder dwangsom. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan dat initiatief zien als een steun in de rug voor zijn voornemen om het Lachgasbesluit in te voeren.

Verder kent het OM een algemene richtlijn/beleidsregel ten aanzien van gebruik softdrugs. Bij geringe hoeveelheden wordt er vanuit gegaan dat dit voor eigen gebruik is. Herziening van die richtlijn bij het gebruik van lachgas lijkt ons voor de hand te liggen.
Wij vragen hier aandacht voor.


Met vriendelijke groeten,
Namens de burgemeester van Apeldoorn

Mr.drs. R.J. Westerhof,
Gemeente Apeldoorn
Manager eenheid Veiligheid en Recht

7300 ES Apeldoorn

Tel.: (055) 580 1321 of 14 055
E-mail: r.westerhof@apeldoorn.nl

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht