Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Consultatie aanwijzing van laagbelastende staten 2020

Reactie

Naam Pellicaan Advocaten (Ellen Timmer)
Plaats Rotterdam
Datum 8 oktober 2019

Vraag1

Aan belangstellenden wordt gevraagd te reageren op de voorgenomen aanwijzing van laagbelastende staten, zoals beschreven in het consultatiedocument.
LS,

Het is ongewenst dat Nederland eigen zwarte lijsten van landen vaststelt, naast de vele andere zwarte lijsten die er al zijn, zoals van Europa, FATF en consorten. Nog erger is dat de zwarte lijsten periodiek worden aangepast en dat een behoorlijke overheidsdatabase ontbreekt, met zwarte lijstlanden, de reden waarom een land op een zwarte lijst staat, wie het land op de lijst heeft geplaatst en wanneer het land weer van de zwarte lijst is afgevoerd. Daarmee bezorgt Nederland grote problemen voor de ondernemingen die acht moeten slaan op al die zwarte lijsten en daar consequenties aan moeten verbinden.
Aanbevelingen: [1] geen nationale zwarte lijsten van landen; [2] een goede zwarte lijst-landen database creëren, eventueel in samenwerking met de EU; [3] hoor en wederhoor toepassen bij de landen op de beoogde zwarte lijst landen; [4] wijziging van de zwarte lijst maximaal één keer per twee jaar op 1 januari.

Met vriendelijke groet,
Ellen Timmer
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht