Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden

Reactie

Naam Gemeente Amsterdam / G4 (drs. G.P.N. Moonen)
Plaats Amsterdam
Datum 28 januari 2022

Bijlage