Wijziging Uitvoeringsbesluit Wwft in verband met overdracht bevoegdheden aan kansspelautoriteit

Met deze amvb worden Wwft-handhavingsbevoegdheden aan de kansspelautoriteit overgedragen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-02-2016
Einddatum consultatie 11-03-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze amvb worden Wwft-handhavingsbevoegdheden aan de kansspelautoriteit overgedragen. Het is het logisch vervolg op de aanwijzing van de kansspelautoriteit als Wwft-toezichthouder.

  • Concept regeling

    Wijziging Uitvoeringsbesluit Wwft in verband met overdracht bevoegdheden aan kansspelautoriteit

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

aanbieders van kansspelen

Verwachte effecten van de regeling

De als Wwft-toezichthouder aangewezen kansspelautoriteit kan door de overdracht van bevoegdheden in deze amvb handhavend optreden tegen onder Wwft toezicht staande kansspelaanbieders.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt de gelegenheid gegeven om te reageren op de concept-amvb

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Artikel 1