Tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

Met dit besluit wordt de maximale kredietvergoeding tijdelijk verlaagd in verband met de coronacrisis. De vergoeding wordt aangepast zodat aanbieders van consumptief krediet aan consumenten maximaal een kredietvergoeding van 10 procent op jaarbasis mogen rekenen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-05-2020
Einddatum consultatie 03-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Financieel toezicht Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van consumptief krediet en consumenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de gevolgen van COVID-19 kan een toenemend aantal mensen verlies van inkomen hebben en behoefte hebben aan bijvoorbeeld een persoonlijke lening of genoodzaakt zijn een product met krediet te betalen. Met het conceptbesluit wordt de maximale kredietvergoeding tijdelijk verlaagd zodat alle kredietaanbieders redelijke tarieven rekenen aan consumenten. Zij worden hierdoor beter beschermd tegen hoge rentelasten.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van dit conceptbesluit en de toelichting.

Er is gekozen voor een korte reactietermijn op de internetconsultatie omdat het streven is om de tijdelijke crisismaatregel zo snel mogelijk in werking te laten treden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kamerbrief verlaging van de maximale kredietvergoeding

Bron: www.rijksoverheid.nl