Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft

Besluit over de verdeling van de kosten van De Nederlandsche Bank voor de comprehensive assessment over de betrokken banken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-12-2014
Einddatum consultatie 12-01-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In artikel 17 van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) dat met ingang van 31 december 2014 in werking treedt, is bepaald dat de kosten die De Nederlandsche Bank in het kader van de comprehensive assessment heeft gemaakt, in rekening worden gebracht bij de banken die daarbij betrokken waren. Dit besluit regelt hoe deze kosten over de betrokken banken worden verdeeld. Daarnaast wordt een aantal technische wijzigingen voorgesteld in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2013, naar aanleiding van de wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht per 1 januari 2015 (Stb 2014, 532).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De banken die betrokken waren bij de comprehensive assessment en De Nederlandsche Bank.

Verwachte effecten van de regeling

Aan de betrokken banken zal een heffing worden opgelegd, waarvan de hoogte wordt bepaald op grond van de maatstaf die met dit besluit wordt vastgesteld.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie informeren wij belanghebbenden en bieden wij de mogelijkheid om te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Wij verzoeken specifiek te reageren op de maatstaf voor de verdeling van die kosten over de individuele bestrokken banken die in het besluit is vastgelegd. De bedragen die in het besluit zijn opgenomen, zijn nog niet definitief. De hoogte van deze bedragen is namelijk afhankelijk van de hoogte van het totaalbedrag aan kosten van De Nederlandsche Bank voor de comprehensive assessment. Dit totaalbedrag is op het moment van internetconsultatie nog niet bekend.