Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds met een looptijd van 2024 tot en met 2030.

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 27 mei 2022

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel?
Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is zeer verheugd dat er een Klimaatfonds komt waar het verduurzamen van de bebouwde omgeving onderdeel van uit maakt. NHG wil graag van deze internetconsultatie gebruik maken om haar aandachtspunten mee te geven bij de introductie van deze wet.

Achtergrond NHG
Wij geloven vanuit rechtvaardigheid en eerlijke kansen dat onze bijdrage aan verantwoord wonen voor consumenten nodig en belangrijk is. Wij bieden toegang tot verantwoorde woonfinanciering, zorgen voor meer verduurzaming van woningen, jagen (proces)verbeteringen aan en helpen consumenten met woningbehoud en een vangnet. Dit doen wij vanuit onze unieke en verbindende positie samen met de overheid en de markt.

Vanuit woningbehoud heeft NHG bijzondere aandacht voor het verduurzamen van de woning. Zij streeft er naar om alle koopwoningen naar minimaal energielabel C te verduurzamen. Daarbij heeft NHG aandacht voor kwetsbare groepen én multi-problematiek.

NHG geeft daarom graag vijf aandachtspunten mee voor het stimuleren van de implementatie van technieken voor energie-efficiëntie en toepassing van hernieuwbare energie en zeven aandachtspunten bij de verlenging van het Nationaal Isolatieprogramma.

Bijlage