Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Reactie

Naam Eigen&Wijzer (drs. M Bosma)
Plaats Loosdrecht
Datum 20 februari 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de jaarlijkse indexering;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het besluit.
Geachte dame/heer,
Ik zou graag zien dat het aantal schijven wordt terug gebracht in de kinderopvangtoeslagtabel. Door het aantal schijven terug te brengen hebben wijzigingen in het gezinsinkomen een mindere impact op de hoogte van de kinderopvangtoeslag en daarmee om allerlei bureaucratische handelingen om de kinderopvangtoeslag te herberekenen en geld te innen of extra uit te betalen. Hiermee voorkom je vele wijzigingen als gevolg van een kleine inkomensverschillen en voorkom je veel leed en wordt het proces een stuk efficiënter voor de belastingdienst. Deze maatregel is prima budgetneutraal uit te voeren.
Ga in 2020 al uit van het verdiende inkomen in T-2.
Stel samen met de Branche kinderopvang richtlijnen op voor het clusteren van BSO locaties. Nu er landelijk door de GGD een instructies is dat het samen voegen van locaties tijdens de vakanties niet meer mag volgens de regels van de belastingdienst. Stel goede richtlijnen op wanneer een groep mag samenvoegen en waarbij het niet nodig is dat ouders op de verschillende locaties met het betreffende LRK-nummer toeslag moeten aanvragen. Dit maakt het proces overbodig complex en resulteert in nog meer fouten en wijzigingen in de toeslagen.
De complexiteit van de gehele kinderopvangtoeslag moet naar beneden ipv meer regels en meer uitzonderingen.

Met vriendelijke groet, Martin Bosma
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht