Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Reactie

Naam Kinderopvang Berend Botje (G. Alberts)
Plaats Zwaag
Datum 6 maart 2019

Vraag1

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de jaarlijkse indexering;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het besluit.
De maatregelen in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die per 1 januari 2019 in werking zijn getreden hebben voor bepaalde onderdelen een groot kostenverhogend effect. Het gaat dan vooral om inzet HBO pedagogen en aanpassing BKR voor 0 jarigen. Deze verhoging wordt onvoldoende gecompenseerd door de verhoging van het fiscaal maximum HDO waardoor dit uurtarief voor Kinderopvang Berend Botje het eerst boven het fiscaal maximum terecht komt. Per saldo wordt het voor ouders dus duurder om HDO af te nemen.

Een verlaging in kosten zou gerealiseerd moeten worden door de verhoging van de BKR voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar in de BSO. Helaas kan deze kostenbesparing in de meeste gevallen niet worden gerealiseerd. Ten eerste hebben veel locaties niet de vereiste m2 beschikbaar die nodig zijn om het aantal kinderen per pm’er te verhogen. Tevens zijn er procentueel gezien veel meer BSO kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar dan in de leeftijd 7 – 12 jaar. Daarnaast zijn er lang niet overal wachtlijsten voor de BSO waardoor er nog geen extra kinderen geplaatst kunnen w orden om het voordeel te kunnen benutten en is voor meer kinderen ook meer vervoer nodig met de bijkomende kosten. Al deze aspecten maakt dat de IKK maatregelen effectief minder opleveren dan de staatsecretaris verwacht. Het uurtarief voor de BSO stijgt dus terwijl het fiscaal maximum juist daalt. Kinderopvang Berend Botje zit met het uurtarief BSO dus nu nog verder onder het fiscaal maximum. Per saldo wordt het voor ouders dus aanmerkelijk duurder om BSO af te nemen.

Voor alle inkomens groepen geldt dus dat zowel de HDO als de BSO duurder is geworden.

De toeslagtabellen zijn wel voor veel inkomens gunstiger. De laagste inkomensgroepen gaan er echter niet op vooruit dus de meeste kwetsbare groep wordt dubbel hard geraakt.

Kinderopvang Berend Botje zou graag zien dat er in 2020 een forse stijging komt van het fiscaal maximum waardoor de kostprijs voor zowel BSO als HDO weer onder het fiscaal maximum komt te liggen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht