Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Jaarlijks indexeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvang. Deze jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. De indexatie voorkomt inkomenseffecten voor ouders.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-02-2019
Einddatum consultatie 15-03-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10101
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, omdat de maximumuurprijzen en de toetsingsinkomens bepalen hoe hoog de kinderopvangtoeslag is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De indexatie voorkomt inkomenseffecteninkomenseffecten voor ouders.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet kinderopvang

Bron: wetten.overheid.nl