Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Reactie

Naam Donorkinderen VZW (Voorzitter Steph Raeymaekers)
Plaats Antwerpen
Datum 22 mei 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Beste,

Op 19 november 2019 werd voor het eerst in de geschiedenis bij de Verenigde Naties een groep donor- en draagmoederkinderen gehoord, dit naar aanleiding van de verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Naast beklijvende getuigenissen over de implicaties die ze ondervonden net omdat ze uit soortgelijke constructies zijn voortgekomen, werden door hen ook officiële aanbevelingen geformuleerd.

Zij die de aanbevelingen goed lezen, zal al snel opmerkingen dat belangen van kinderen prioritair in overweging dienen genomen te worden. Als je draagmoederschap op deze aanbevelingen aftoest, is de eindconclusie dat draagmoederschap nooit in het belang van het kind kan zijn, integendeel. De constructie dient enkel volwassenen met een kinderwens als een fertiliteitsindustrie te voorzien van de gewenste transactie(s).

Ongeacht kennisrecht op afkomst, is het niet in het belang van het kind om niet te kunnen opgroeien bij zijn/haar biologische familie: ouder(s), grootouders, broers, zussen, ... In de plaats van te leren uit de lessen uit adoptie en donorconceptie begrijp ik niet waarom een overheid actief wil inzetten in de uitbereiding van constructies waarbij kinderen verhandeld worden. De overheid maakt zich hierdoor medeplichting aan kinderhandel.

Elke vorm van draagmoederschap tast de integriteit en eerbaarheid van een kind maar ook van de vrouw die het kind draagt aan. Dat een overheid hier nu een 'kader' wenst te creëeren tast alle verbeelding aan. Het is niet de taak van overheid om elke volwassen met een kinderwens van een kind te (moeten) voorzien. Daarnaast zijn er ook heel kinderen die vandaag al bestaan die mogelijks uit de boot zullen vallen omdat er een maatschappelijk gedachtengoed heerst dat alles op bestelling moet/kan: dus ook een uitbestede gepersonaliserde baby.

Groet,
Steph, voorzitter Donorkinderen vzw

Link naar de presentaties en aanbevelingen @ United Nations https://www.donorkinderen.com/united-nations-2019