Novelle over aparte kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland

Dit wetsvoorstel gaat over de wijze waarop Nederlandse kiezers in Caribisch Nederland invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-04-2015
Einddatum consultatie 15-07-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel (een zogeheten novelle) heeft betrekking op de eerste lezing van de grondwetsherziening over de Caribische openbare lichamen. De regering heeft in het wetsvoorstel over de eerste lezing, dat nu aanhangig is bij de Eerste Kamer, voorgesteld om het kiesrecht voor de Eerste Kamer in de Grondwet mede toe te kennen aan de leden van de eilandsraden. Een consequentie van dit voorstel is dat vreemdelingen het kiesrecht voor de eilandsraden moeten verliezen, omdat zij anders via de eilandsraden invloed zouden krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Vreemdelingen in Europees Nederland hebben ook geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Om de genoemde consequentie te voorkomen, wordt in de novelle voorgesteld om het kiesrecht voor de Eerste Kamer in de Grondwet mede toe te kennen aan de leden van aparte, nieuw te vormen kiescolleges. Deze kiescolleges zullen uitsluitend worden gekozen door en uit inwoners van de Caribische openbare lichamen met de Nederlandse nationaliteit. Zo kunnen vreemdelingen het kiesrecht voor de eilandsraden behouden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel is vooral van belang voor kiezers in Caribisch Nederland.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel heeft alleen betrekking op de eerste lezing van de herziening van de Grondwet. De precieze vormgeving van de voorgestelde kiescolleges zal nader uitgewerkt moeten worden bij gewone wet.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt iedereen uitgenodigd een reactie te geven op het conceptwetsvoorstel. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere voorbereiding van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel

Meer informatie