Consultatie MER verlenging openstelling kerncentrale Doel 4 en Tihange 3 in België

Reactie

Naam Herman Baeyens
Plaats Hoeilaart
Datum 16 mei 2023

Vraag1

Heeft u vragen en of opmerkingen over deze Consultatie MER verlenging openstelling kerncentrale Doel-4 en Tihange-3 in België? U kunt via deze website reageren op de MER en alle documenten. De reacties worden daarna doorgestuurd naar de Belgische Federale Overheid.
Ik sluit mij volledig aan bij het standpunt BBL dat ik hierbij voeg.
Bovendien ben ik een hevige voostander van de energietransitie op basis van voornamelijk wind en zon gekoppeld aan meer energie-efficiëntie. We leven in een maatschappij die teveel uitgaat van economische groei alsof die onbeperkt kan doorgaan. De overheid moet op dit vlak een actievere rol opnemen.

Bijlage