Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Kentekenreglement in verband met het kentekenen van bijzondere bromfietsen

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Kentekenreglement. Er komt een registratie- en kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen. Voor nieuwe voertuigen gaat dit meteen in, voor bestaande voertuigen is er een overgangstermijn van 12 maanden.

De voorgestelde wijziging is een gevolg van een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten. Het wetsvoorstel is op 30 maart 2023 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer.

Doelen van de regeling

  • De registratie en kentekening van bijzondere bromfietsen maakt voor gebruikers en handhavers duidelijk welke voertuigen wel of niet zijn toegestaan (goedgekeurd) voor gebruik op de weg;
  • Kentekening zorgt ervoor dat de rechten en plichten duidelijk zijn, zoals de verzekeringsplicht en het moeten overschrijven van het voertuig bij een nieuwe eigenaar of houder;
  • Kentekening maakt het mogelijk om de markt beter te reguleren en hier toezicht op te houden;
  • Ontwikkelingen van bijzondere bromfietsen kunnen beter worden gemonitord, zoals het aantal registraties, de levenscyclus van de voertuigen, ongevallen en (nieuwe) soorten voertuigen.

Uw reactie

U kunt tot en met 21 mei via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in de volgende onderwerpen:

  1. Is de voorgestelde overgangstermijn van twaalf maanden voldoende voor u?
  2. Vindt u de kosten redelijk?
  3. Hoe kunnen de eigenaars van bijzondere bromfietsen het beste worden bereikt?

 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie13 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties