Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Reactie

Naam Emveepee bv (M.L. Fancher)
Plaats Badhoevedorp
Datum 2 september 2022

Vraag1

Is het verbod voldoende duidelijk bepaald?
nee

Bijlage