Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Reactie

Naam XY Legal Solutions B.V./KVA (LL.M. S. G. Vrolijk)
Plaats Utrecht
Datum 15 juli 2022

Vraag1

Is het verbod voldoende duidelijk bepaald?
Onder lid 2 van artikel 2ab van de beoogde wijziging wordt aangegeven welke vormen van wervings- en reclameactiviteiten in ieder geval verstaan zouden moeten worden onder ‘ongerichte reclame’. Onder sub d wordt daarbij het volgende genoemd: Wervings- en reclameactiviteiten via het internet, tenzij verzekerd is dat personen, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, niet door de wervings- en reclameactiviteiten worden bereikt. Als de bepaling op deze manier in werking zou treden, zou dit betekenen dat de vergunninghouder (voor kansspelen op afstand) dient te verzekeren dat de genoemde groepen uit artikel 2 lid 3 en 4 (huidig Besluit) niet bereikt kunnen worden. Een dermate strenge tekst voor de bepaling, met deze brede strekking, zou het beoogde doel van de wijziging van het BWRVK voorbijstreven. De in sub a, b en c geopperde onderwerpen zouden de mogelijkheden tot wervings- en reclameactiviteiten al sterk inperken. De geopperde, breed ingestoken tekst van artikel 2ab lid 2 sub d, zou ervoor zorgen dat de mogelijkheid om gericht bij het legale aanbod van kansspelen op afstand te komen sterk zou worden beperkt. De onwerkbare situatie die gecreëerd zou worden, waarbij de vergunninghouder genoemde zaken dient te verzekeren, zou er met goede mogelijkheden toe kunnen leiden dat consumenten meer geneigd zijn het illegale aanbod te bezoeken (door opgeworpen beperkingen en blokkades). Een wijziging van artikel 2ab lid 2 sub d zou aan te raden zijn. Het artikel zou zich bijvoorbeeld kunnen focussen op ongewenste (e-mail) reclame (door ongevraagd geplaatste cookies bijvoorbeeld). De huidige bepaling omtrent internetreclame zal, volledigheidshalve, zeer waarschijnlijk leiden tot een onwerkbare situatie voor operators. Het ‘verzekeren’ van genoemde zaken is nagenoeg onmogelijk. Het negatieve effect op de kanalisatie zal stevig zijn. De opgeworpen drempels bij gerichte zoekmachinemarketing kunnen leiden tot het bezoeken van illegaal aanbod. Het oorspronkelijke doel, het inperken van gokverslaving, wordt daarmee beschadigd. Het risico op gokverslaving blijft (of wordt zelfs hoger), maar dan bij aanbieders waar enig toezicht volledig ontbreekt. Zie bijlage 'Consultatie wijziging BWRVK 15.7.2022' voor meer informatie.

Bijlage