Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Reactie

Naam VNLOK (W.J.H. Lodders)
Plaats Den Haag
Datum 3 september 2022

Bijlage