Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Reactie

Naam NOGA (P.P.S.D.M. de Goeij)
Plaats Den Haag
Datum 2 september 2022

Bijlage