Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Reactie

Naam L and L Europe (Dhr. JRR Wienk)
Plaats Malta
Datum 13 juli 2022

Vraag1

Is het verbod voldoende duidelijk bepaald?
Nee. Het verbod is niet duidelijk ten aanzien van de definitie "ongericht" in relatie tot het internet. Ook op internet kan ongerichte reclame plaaatsvinden. Dit is niet duidelijk genoeg uitgelegd in het besluit. De definities "ongericht en internet" gaan niet samen. Dit kan opgelost worden door te speciferen wat bijvoorbeeld gerichte reclame is. Als ik als natuurlijk persoon een specifiek spel wil spelen, en ik verwerk dit in een zoekopdracht, dan zijn de resultaten m.i. gerichte reclame. Op dit moment kan het huidige besluit impliceren dat het "ongerichte reclame" is. Dit moet verduidelijkt worden. Daarnaast is het lastig filteren op internet, door VPNs en anoniem browsen weet een site niet welke bezoeker tot een risico groep behoort, of dat het individu bijvoorbeeld ingeschreven staat in CRUKS. Om misverstanden te voorkomen, moet het besluit hier in detail op in gaan. N.b. zie ik een gigantisch kanalisatieprobleem ontstaan als dit besluit wordt aangenomen. Ik geef het u een presenteerblaadje dat bedrijven zonder licentie, de mogelijkheid gaan maximaliseren middels ongerichte reclame via het internet, via apps en meer. En voor de tijd dat de KSA heeft kunnen achterhalen wie het zijn, is de operatie alweer opgeheven en ondergebracht in een nieuwe organisatie met nieuwe URL.