Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Reactie

Naam Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (D. Pranger)
Plaats Zeist
Datum 2 september 2022

Bijlage