Besluit tot wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Reactie

Naam Stichting Landelijk Info Centrum Kansspel Spelers (SLICKS) (Dhr. R. Aronds)
Plaats Amsterdam
Datum 26 augustus 2022

Bijlage