Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Intrekkingswet Zondagswet

Reactie

Naam Mevr. K. Slager-Talen
Plaats Staphorst
Datum 24 mei 2016

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel om de Zondagswet in te trekken? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te uploaden.
Ik wil hierbij graag bezwaar maken tegen de intrekking van de Zondagswet.
God heeft de mensheid een rustdag gegeven, allereerst om die door te brengen in Zijn dienst, ten tweede ook om even en pas op de plaats te maken in het jachtige leven. Wanneer de economie 24/7 door zal draaien zal dit ernstige gevolgen hebben voor de maatschappij.
De zorgkosten beheersen? Die zullen als gevolg hiervan alleen maar toenemen. De mens is geen machine die maar onophoudelijk door kan gaan, wat de overheid dan wel van ze vraagt. Dit zal zeker een hoge tol gaan eisen. En ik kan maar niet begrijpen dat dit door de overheid niet onderkent wordt.
Daarbij zullen christenen die de zondag in dienst van de Heere willen doorbrengen, door samen te komen in een kerkdienst, hierin tegengestaan worden door allerlei activiteiten van buitenaf. Daarbij zullen degene die principieële bezwaren hebben om op de dag des Heeren te moeten werken moeilijker aan een baan kunnen komen.
Het systeem van 6 dagen werken en 1 dag rust heeft al eeuwen lang uitstekend gefunctioneerd, waarom moet dit omvergeworpen worden? Dit oogt als een actie van enkele leden uit de Tweede Kamer die kostte wat kost alle joods-christelijk wortels uit de samenleving wil bannen. En dat betreft niet alleen deze wet.
Waarom????
Ik hoop en bid dat u tot bezinning komt, en inziet dat een aanname van dit voorstel tot onherstelbare schade aan mens en samenleving leidt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht