Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Intrekkingswet Zondagswet

Reactie

Naam J. Kuijers
Plaats Staphorst
Datum 29 april 2016

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel om de Zondagswet in te trekken? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te uploaden.
Geachte lezer,
We betreuren het zeer dat in toenemende mate de zondagsrust in het geding is. Vanuit principiële overwegingen moet de zondagsrust bevorderd worden door ons allen, en zeker door de overheid. Gods Tien geboden die heilzaam zijn voor alle mensen vragen ons de rustdag te heiligen. Maar het is niet alleen omdat het houden van de Tien geboden heilzaam is. Het is ook van belang voor het welzijn van onze maatschappij. Een gezamenlijke rustdag is goed voor iedereen. Door evenementen toe te staan, winkels de ruimte te geven om open te zijn zorgen we er als land voor dat die gezamenlijke rustdag ontwricht wordt. Het sociaal samenzijn in welk verband dan ook komt steeds meer onder druk te staan. Dat zorgt voor toename van overspannenheid van mens en samenleving.
Het zou goed zijn als de overheid oog zou hebben voor het brengen van meer rust in de samenleving. Dat kan door de zondag beter te beschermen als rustdag. Het beste zou zijn om deze dag uitsluitend te betitelen als dag des Heeren. Dat is onze Bijbelse opdracht.
Tot heil van het volk en tot eer van onze Schepper.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht