Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Intrekkingswet Zondagswet

Reactie

Naam Dhr. P. van den Herik
Plaats Opheusden
Datum 11 mei 2016

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel om de Zondagswet in te trekken? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te uploaden.
Geachte lezer,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om te afwijzend te reageren op het voorstel om de zondagswet in te trekken. Er zijn zwaarwegende economische en sociale argumenten te noemen, maar in deze korte bijdrage beperk ik een argument van principiële aard. Als christen en burger van Nederland zie ik het als mijn plicht en verantwoordelijkheid dit argument voor u neer te leggen.

De almachtige Schepper van hemel en aarde heeft in Zijn geboden, die heilzaam zijn voor de gehele samenleving, de rustdag willen beschermen. De zondag als rustdag is geen instelling van mensen, maar van God Zelf. Wat een voorrecht om aan het begin van elke week een dag te wijden aan de Heere en Zijn dienst. Dit voorrecht brengt onder andere met zich mee dat wij geen slaaf zijn van een economie die 7 dagen 24 uur per dag draait.

Van harte roep ik u er toe op om te denken aan de christelijke minderheid in ons land, die al 2000 jaren de zondag als rustdag mogen houden. Bovenal roep ik u er toe op om in acht te nemen dat de Heere het houden van Zijn geboden wil zegenen, maar wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.

De Heere zij u als overheid nabij in uw verantwoordelijke taak, en Hij geve u en ons allen het besef alle mensen zonder onderscheid eenmaal rekenschap van al onze daden hebben te geven aan de Koning der koningen, de Heere der heren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht