Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Intrekkingswet Zondagswet

Reactie

Naam G. de Frel
Plaats Staphorst
Datum 7 mei 2016

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel om de Zondagswet in te trekken? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of door een document te uploaden.
Met zorg moet ik constateren dat het intrekken van de Zondagswet weer een stap is naar een verder afwijken van Gods heilzame geboden, met name het vierde gebod van de Tien Geboden des Heeren.
Hoewel het grootste gedeelte van de inwoners van Nederland zich weinig of niets meer wensen te houden aan die Tien Geboden, en dientengevolge de intrekking van de Zondagswet dus democratisch gesteund kan worden, zal toch dat democratische besluit nooit het laatste woord hebben.
Er is een God die leeft, en nauwkeurig gadeslaat wat hier op aarde gebeurt. Een God, waar wij allen eens rekenschap van al onze daden voor zullen moeten afleggen. Die God laat Zich niet opzij zetten, hoewel de schijn van het wereldgebeuren anders doet vermoeden.
Hierbij dus de oproep: Trek de Zondagswet niet in!
Beter: Moge het zijn dat er een wet ontworpen wordt die de Zondagsrust in ere herstelt! Wie weet, God mocht het zegenen.
Laat één ding duidelijk zijn: Het verlaten van Gods Geboden kan alleen maar leiden tot een verdere ontwrichting van de maatschappij.
Want Hij regeert! En Hij kan alleen een zegen schenken in de weg van gehoorzaamheid aan Hem!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht