Wet internationalisering in balans

Reactie

Naam UvA (Prof. Dr. J.f.m.g. Bouwens)
Plaats Amsterdam
Datum 25 juli 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de maatregelen in het wetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
1. Het idee van de EU-wijde Bachelor-masterstructuur is dat we Europees georiënteerde burgers opleiden die zich overal in de EU zouden moeten kunnen vestigen.
Is dat principe niet langer relevant? Trekken we ons terug binnen de nationale grenzen? Dat zou dan voor het eerst sinds vele eeuwen zijn. We zijn een open economie en ook ons beleid is internationaal. In de regio Amsterdam is Nederlands nog nauwelijks de voertaal in bedrijven. Bewijzen we studenten dan een dienst door aan de Nederlandse taal vast te houden?
2. Als we dan het Nederlands gedachtengoed willen koesteren dan kunnen we de institutionele kennis in specifieke vakken onderbrengen. We kunnen op Nederland georiënteerde studenten dus ter wille zijn met een of enkele op institutionele kennis gerichte cursussen.

Vraag2

Hoe beoordeelt u de uitvoerbaarheid voor de onderwijspraktijk en heeft u nog suggesties om de uitvoerbaarheid te bevorderen?

3. Voor onze wetenschappelijke medewerkers concurreren we op de wereldwijde arbeidsmarkt. Deze is aanzienlijk groter dan de Nederlandstalige markt waardoor we tegen een verschraalt arbeidsaanbod aankijken als we terug gaan naar het Nederlands. Het zou goed zijn om de universiteit van Leuven hier op te voeren en te vragen naar het succes van Leuven om beoogde medewerkers ook met succes aan te trekken. Als we naar de scholen in de USA kijken dan zijn de scholen met de hoogste onderzoeksranking ook de beste scholen voor studenten. Hoe groot is de kans dat we academici met ambitie op Nederlandse scholen aantrekken als deze worden beoordeeld op publicaties die niet tot de wereldtop behoren? Opnieuw, dienen we hier onze student mee?
4. Een argument is dat we te veel studenten uit het buitenland aantrekken en daarmee onze capaciteit verstoppen. Laten we zeggen dat dit het geval is. Is het dan niet veel eenvoudiger om het collegegeld op te trekken en de toegang tot de beurs voor studenten van buiten Nederland te verkleinen om gelijktijdig de beurs in Nederland te verhogen? De prijs voor de niet Nederlands ingezetene wordt dan hoog genoeg om hen weg te houden. Op dit moment worden de mogelijkheden voor een beurs voor niet-Nederlandse studenten verruimd. Wellicht moeten we dat overwegen in plaats van in te grijpen op de internationale oriëntatie van opleidingen.
Het is in mijn ogen sterk de vraag of we “de verengelsing” moeten tegen gaan. Tot ver in de Middeleeuwen was Latijn de officiële taal van diplomatie en regering, en dat bleef zo tot in de 18e eeuw. Ook Tot 1876 was het latijn de gemeenschappelijke taal in de wetenschap, nu is dat het levende Engels. We komen dichter tot elkaar als we een gemeenschappelijke taal spreken.