Wet internationalisering in balans

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nijmegen
Datum 19 juli 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de maatregelen in het wetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
De financiering van hoger onderwijs moet op de schop. Zo lang instellingen een percentage van het totale budget krijgen naar gelang het percentage van alle studenten in het land aan je instelling studeren is er een perverse prikkel om meer studenten te trekken, ookalheeft dat niks met de kwaliteit of passendheid van de opleiding te maken.
Taal gebruiken om de te hoge instroom in te dammen is een perifeer element targeten, en als het financieringssysteem zo blijft bestaan vinden instellingen wel weer een andere manier om meer studenten te trekken. Maak het niet meer noodzakelijk/aantrekkelijk om meer studenten te bedienen dan je collega instelling. In essentie is er niet iets mis met het mogelijk maken dat buitenlandse studenten in Nederland een (sub) bachelor programma kunnen volgen en Nederlandse studenten dat in het buitenland kunnen.

Vraag2

Hoe beoordeelt u de uitvoerbaarheid voor de onderwijspraktijk en heeft u nog suggesties om de uitvoerbaarheid te bevorderen?
Ik geef les in een tweetalige track psychologie opleiding in Nijmegen aan de RU. In het 1e jaar wordt nog in het NL en het ENG college gegeven. Vanaf jaar 2 zijn plenaire bijeenkomsten Engelstalig maar actief genereren (schrijven, presenteren) mag de gehele bachelor in de taal naar keuze. Het is extra werk in het 1e jaar, maar wel te doen. Waarom deze vorm verbieden? Waarom niet gewoon de instroom van niet Nederlandse studenten maximeren binnen de maximale capaciteit? Als je UD of UHD of Professor bent doe je ook veel onderzoek en is alles Engels. Als je voor Engelstalig personeel nauwelijks onderwijstaken meer hebt ga je niet meer de meest inhoudelijk en kwalitatief passende kandidaat aannemen, maar iemand die in het Nederlands moet kunnen lesgeven.