Wet internationalisering in balans

Reactie

Naam UMCG (Drs H.J. Idema)
Plaats Groningen
Datum 1 augustus 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de maatregelen in het wetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Dank voor uw wetsvoorstel. Ik denk dat het voorstel tegemoetkomt aan de wens van veel Nederlanders dat hun taal op waarde wordt geschat en dat het een normaal gegeven is dat het HBO- en academisch onderwijs (grotendeels) in de eigen rijkstaal wordt verzorgd. Helemaal als het onderwerpen en vakgebieden betreffen die een directe link hebben met de Nederlandse taal. Denk aan een studie Nederlands, geneeskunde of psychologie, maar ook een lerarenopleiding voor de Nederlandse situatie. Onze toekomstige professionals die in Nederland gaan werken moeten zich toch ook in het onderwijs onderling en richting de docenten in hun eigen taal op voldoende niveau kunnen en mogen uitdrukken?
Taal is een van de weinige elementen die ons als volk bindt én taal voedt ons collectieve geheugen. Dat betekent dat onze taal binnen alle facetten, maar met name het onderwijs, gewaardeerd en gekoesterd moet worden, en niet afgedaan als achterhaald en tweederangs.
Natuurlijk snap ik dat er mogelijk technische opleidingen zijn die (grotendeels) voor de internationale markt opleiden. In zo'n geval kan Engelstalig onderwijs een meerwaarde hebben. Daarom moet u ook ruimte geven om situationeel te kijken naar wat wenselijk is. (Maar daarbij steeds het Nederlands wel als primaire taal van Nederland, en daarmee ook van het onderwijs in Nederland, te blijven zien.)

Overigens zijn er ook positieve gevolgen voor het milieu (want minder vliegbewegingen), de kamertekorten, maar ook de binnensteden van studentensteden als er minder buitenlandse studenten zijn. Nu verengelsd niet alleen het onderwijs, maar ook de rest van de stad. En dat laatste heeft een negatieve bijwerking die binnen de muren van de universiteit en hogescholen niet wordt gevoeld. De gewone burger voelt het wel want die voelt zich met regelmaat een vreemde in zijn eigen stad en land. Daarnaast is het van de gekke dat het onderwijs duizenden extra vliegbewegingen veroorzaakt door het aantrekken van buitenlandse studenten. Het klimaat verandert razendsnel en straks is er geen leefbare wereld meer voor de studenten om op te leven. Hogescholen en universiteiten zouden hun verantwoordelijkheid hierin meer moeten nemen!

Vraag2

Hoe beoordeelt u de uitvoerbaarheid voor de onderwijspraktijk en heeft u nog suggesties om de uitvoerbaarheid te bevorderen?
Ik denk dat bij heldere keuzes alles uitvoerbaar is. Natuurlijk vindt niet iedereen deze verandering leuk en sommige expats, die nooit te moeite hebben genomen om de Nederlandse taal te leren, zullen nu vrezen voor hun positie. Ook bestuurders zien inkomsten wegvloeien, maar waar gehakt wordt vallen spaanders.
Naar verwachting wordt het onderwijs minder masaal, zodat er minder 'bulk'onderwijs hoeft te worden gegeven met positieve gevolgen voor de werkdruk, de kwaliteit en onderlinge verhoudingen. Het onderwijs zal weer leuk(er) worden. Kortom: kies voor kwaliteit boven kwaliteit.