Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel over instemmingsrecht van ouders op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

Het wetsvoorstel regelt het instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief in het po, vo en (v)so. Het handelingsdeel is voor het (v)so geen verplicht onderdeel van het ontwikkelingsperspectief. In het wetsvoorstel wordt het handelingsdeel als verplicht onderdeel van het ontwikkelingsperspectief voor het (v)so alsnog geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2014
Einddatum consultatie 10-09-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Versterking van de positie van ouders wat betreft het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders en leerlingen
Scholen en besturen

Verwachte effecten van de regeling

Voor ouders en leerlingen een sterkere positie wat betreft het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief

Voor scholen en besturen een toename van de regeldruk

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van informatie over het draagvlak voor de onderdelen van dit wetsvoorstel

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen

Meer informatie

  • Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht