Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit aanpassing regels inreisverbod

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de regels over de oplegging en duur van het inreisverbod.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-01-2015
Einddatum consultatie 20-03-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling beoogt vreemdelingen die niet (langer) rechtmatig in Nederland verblijven ertoe aan te zetten eerder uit Nederland te vertrekken en introduceert daartoe positieve en negatieve prikkels voor de vreemdeling in relatie tot de duur van het inreisverbod.
Enerzijds wordt korting op de duur van het inreisverbod, of zelfs het vervallen ervan mogelijk, anderzijds wordt de duur van het inreisverbod wegens eerder niet rechtmatig verblijf verhoogd en neemt de duur trapsgewijs toe naarmate dit niet rechtmatig verblijf langer heeft geduurd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Primair vreemdelingen die niet (langer) rechtmatig in Nederland verblijven en Nederland dienen te verlaten.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachting is dat de regeling vreemdelingen die niet (langer) rechtmatig in Nederland verblijven ertoe aan zal zetten om (eerder) uit Nederland te vertrekken.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op de gehele regeling worden gereageerd.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht