Regeling innovatieve windenergie op zee

De windenergiesector heeft aangegeven dat zij behoefte heeft aan een afgescheiden ruimte om innovaties op zee te testen. Het innovatiekavel voorziet in deze behoefte. Een subsidieverstrekking door middel van een tender is het meest efficiënte middel om die overheidsbijdrage vorm te geven. De conceptregeling windenergie op zee waarop deze internetconsultatie betrekking heeft, is opgezet om deze tender vorm te geven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-01-2017
Einddatum consultatie 01-02-2017
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Een mogelijkheid creëren voor in Nederland gevestigde ondernemers om reeds ver ontwikkelde technologie uit te testen dan wel te demonstreren voor echte marktintroductie (showcase). Een bijdrage leveren aan de kostprijsreductie voor windenergie, aan de Nederlandse economie, aan kennisopbouw in Nederland.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Exploitanten en bouwers van windparken, leveranciers van turbines en ondersteuningsconstructies en componenten daarvoor, kennisinstellingen.

Verwachte effecten van de regeling

Het creeren van de mogelijkheid om innovaties te testen draagt bij aan innovatie en kostenreductie voor windenergie op zee.

Doel van de consultatie

Reactie verkrijgen van stakeholders op deze conceptregeling. Waar mogelijk zullen verbeteringsvoorstellen worden meegenomen bij de definitieve regeling. Deze zal in 3e kwartaal van 2017 worden gepubliceerd, en dit najaar ingaan.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is reactie mogelijk.

Meer informatie

  • Antwoorden op IAK vragen

  • Draft adjustment of the SDE+ decision (English)

  • Draft ministerial order for innovative offshore wind energy (English)

  • Presentation with an outline of the innovation site (English)